صابون

این دسته از محصولات جهت پاک کنندگی پوست بدن به کار می رود. فرمولاسیون صابون برمبنای اسید چرب حاصل از روغن های طبیعی بوده که از طریق واکنش با سود ایجاد می گردد. در این صابون از مواد نرم کننده به مانند گلیسرین استفاده می شود که از خشکی پوست بدن جلوگیری می کند. اسانس موجود در صابون یاعث بوی مطبوع و ماندگاری بر روی پوست بدن می شود.