گاز پاک کن

وجود لکه های چربی و لکه های غذای سوخته و سفت شده بر روی سطح اجاق گاز، بکار بردن یک مایع گاز پاک کن را در خانه الزامی کرده است. ویژگی های مایع گاز پاک کن عبارتند از:
1- تمیز کنندگی بالای سطح اجاق گاز و فر
2- قدرت بالای از بین بردن چربی و مواد سوخته از سطح اجاق و فر
3- براق شدن سطح اجاق گاز