دیدار شرکتهای برتر تولیدی با جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

روز دوشنبه مورخ 93/3/5 مدیران شرکتهای منتخب برند برتر، کیفیت برتر در سال 92 از سوی سازمان غذا و دارو به دیدار آقای هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشرف شدند.
شرکت کندر به عنوان برند برتر شرکت تولیدی محصولات شوینده، در این نشست حضور داشت و جناب آقای مهندس مهربان، مدیریت عامل شرکت کندر به نمایندگی از مدیران شرکت های برتر این دوره در حضور جناب آقای رفسنجانی، سخنانی را در رابطه با معضلات پیش روی صنایع و واحد تولیدی از قبیل تامین مواد اولیه صادرات محصول و موانع بانکی و درخواست ارائه راهکار از سوی مقامات دولتی در جهت تسریع حل موانع موجود، ایراد نمودند. پس از این جناب آقای هاشمی رفسنجانی نیز در تایید سخنان ایراد شده بر رفع هرچه سریعتر مشکلات موجود تاکید نمودند.