پودر کفشوی

این محصول به فرم پودری بوده و با پاشیدن آن روی سطوح و ساییدن آن سبب حذف لکه ها می شود.
ویژگی های این محصول به شرح زیر است:
1- لکه ها و جرم ها از سطوح سرویس های بهداشتی و سنگ ساختمان، به خاطر وجود ماده سیلیکا یا سیلیس موجود در آن به راحتی پاک می شوند.
2- وجود بلیچ های اسیدی در فرمولاسیون باعث ضدعفونی شدن سطوح می گردد.