نمایندگی ها

در شرکت کندر تعداد بیشماری نمایندگی فروش، جهت محصولات شوینده، با برند دلتا و آوا و ABC در سراسر کشور فعالیت مینمایند .
مشتریان گرامی در صورت تقاضای نمایندگی فروش محصولات یا خرید محصولات میتوانند با شماره تلفن 83101451، واحد نمایندگی و فروش شرکت کندر تماس حاصل نمایند.