اسید سولفونیک


آلکیل بنزن سولفونیک اسید به عنوان یک ماده فعال سطحی در فرمولاسیون بسیاری از ترکیبات شوینده از جمله شوینده های پودری مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده پر مصرف ترین ماده سورفکتانت به عنوان عامل پاک کننده، کف کننده و از بین برنده لکه ها در فرمولاسیون ترکیبات شوینده مصرف می شود. مواد تشکیل دهنده این ترکیب آلکیل بنزن خطی -میکرو اکسیژن- گوگرد است و درصد خلوص آن هم حداقل 96% است. ظرفیت تولید آن 1/5 تن در ساعت می باشد که مازاد آن در بازار به فروش می رسد.