شیشه پاک کن

این محصول نیز بواسطه استفاده افراد به لوازم و سطوح شیشه ای، نظیر ویترینها، درب و پنجره های شیشه ای، صفحات مانیتور و تلویزیون، لزوم بکارگیری این محصول را اجتناب ناپذیر کرده است.
شیشه پاک کن های آب ث و بانو و آوا دارای ویژگی های زیر می باشند:
1- پاک کنندگی بالای لکه ها و چربی ها از سطوح شیشه
2- خشک شدن سریع از سطح شیشه بدون به جا گذاشتن لکه
3- رایحه خوش هنگام مصرف
4- سازگار با پوست دست