مایع ظرفشویی

مایع ظرفشویی ABC، ++ABC، و عاج و دلتا و بانو و آوا دارای ویژگی های زیر می باشند:
1- قدرت پاک کنندگی بالا:
بعلت استفاده از مخلوطی از سورفکتانت های آنیونیک، نانیونیک و آمفوتریک در فرمولاسیون مایع ظرفشویی منجربه حذف کامل و سریع چربی ها و چرکها از روی سطوح می گردد.
2- غلیظ و با صرفه:
بواسطه استفاده از الکترولیت ها و سورفکتانت های کمکی و آلکانول آمیدهای مناسب، از ویسکوزیته (غلظت) بالایی برخوردار است.
3- کف کنندگی بالا:
بعلت استفاده از مواد پایدارکننده کف و افزایش دهنده غلظت، نظیر آلکانول آمیدها مثل کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید، کف ایجاد شده، پایدار است.
4- PH خنثی و عدم سوزش پوست دست:
PH مایع ظرفشویی خنثی است و همچنین بعلت وجود سورفکتانت آمفوتریک، حساسیت پوستی را کم می کند.
5- آب کشی آسان ظروف:
کف ایجاد شده بر روی ظروف به راحتی پاک می شود.
6- رایحه خوش هنگام مصرف:
به این جهت که بهترین اسانس ها از معتبرترین شرکت های تولیدکننده اسانس، تهیه شده اند؛ هنگام مصرف، احساس طراوت شادابی به فرد مصرف کتتده دست می دهد.