سفید کننده

مایع سفید کننده یا نام صنعتی آن آب ژاول محلولی است که برای گندزدایی و بوزدایی به کار می رود. از این مایع در صنعت برای رنگ زدایی پارچه و خمیر کاغذ هم استفاده می شود. در خانه ها و مصارف عمومی برای ضدعفونی کردن انواع سطوح، پارچه ها و حتی سبزی و میوه جات استفاده می شود.
سفیدکننده به عنوان یک شوینده دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی در خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد.با توجه به نوع مصرف، درصدی از سفید کننده مخلوط شده تا قدرت مناسب و متعالی حاصل گردد.
طبق استاندارد ایران اکتیو (55 درصد کلر فعال) دارای کیفیت و کارایی مطلوب بوده و هرچه میزان آب درون مخلوط افزایش یابد، این شاخص (اکتیو-درصد کلر فعال) کاهش می یابد. ویژگیهای مایع سفید کننده عبارتند از:
- خاصیت ضدعفونی کنندگی بالا
- سفید کننده و لکه بر انواع لباس های نخی، کتانی و حوله سفید
- ضدعفونی کننده و پاک کننده قوی جرم های سخت و سرویس های چای خوری و قهوه خوری و سرویس بهداشتی